M-m-r ıı sc enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren kullanıma hazır enjektör
Rubella 1,000 Tissue Culture Dose %50;Measles 1000 Tissue Culture Dose %50;Mumps 12,500 Tissue Culture Dose %50;
Merck sharp dohme ilaçları ltd. şti.
M-m-r ıı sc enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren kullanıma hazır enjektör
Rubella 1,000 Tissue Culture Dose %50;Measles 1000 Tissue Culture Dose %50;Mumps 12,500 Tissue Culture Dose %50;
Merck sharp dohme ilaçları ltd. şti.
Diğer Sonuçlar :